Aktualitások

Szülői értekezlet

2021 szeptember 7-én kedden  16 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk, ahová várunk minden szülőt.               ÓvodavezetőIntézkedési terv a vírusra vonatkozólag

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a kialakult járványhelyzet miatt a gyermekek és a felnőttek egészség védelmének érdekében a következő  kötelezően betartandó szabályokat hozom!

 • A szülők csak szájmaszkban léphetnek be az óvoda területére.
 • A felnőttek használják a folyosókon elhelyezett kézfertőtlenítőt.
 • A szülők a legrövidebb ideig tartózkodjanak az óvodában és kerüljék az óvodán belüli csoportosulásokat. A folyosón egyszerre 4 szülő tartózkodhat.
 • A gyermekeknek nem kell szájmaszk, érkezéskor alapos szappanos kézmosást kérünk.
 • Az óvodába ½ 9-ig meg kell érkezni, mert bezárjuk a kaput.
 • Betegség bármely tünete esetén – levertség, hőemelkedés, láz, köhögés, erős nátha – a gyermek nem jöhet közösségbe. Ha az óvónő ezeket a tüneteket tapasztalja elkülöníti a gyermeket és a legrövidebb időn belül haza küldi.
 • Betegség után a szülőnek igazonia kell, hogy gyógyult a gyermeke.
 • A szülők felelőssége ha családtagjaik körében betegségre utaló tüneteket tapasztalnak, külföldről tértek haza, vállalják a 2 hét önkéntes karantént.
 • Abban az esetben ha a járvány nagy esetszámokat produkál lezárjuk az ajtókat, a gyermekek átadása a kapu alatt történik, csengetésre a dajkák veszik át a gyermekeket.

Kérem a szabályok maradéktalan betartását!!!

Kérem, hogy a fenti szabályok megismeréséről, a gyermekek aktuális egészségi állapotáról nyilatkozzanak az óvónőknél levő nyomtatványon.

Tájékoztatom a Szülőket arról, hogy a gyermekekkel kialakítandó kapcsolat érdekében dolgozóink nem viselnek szájmaszkot.

 

                                  Tisztelettel:  Heizer CsabánéSzülői értekezlet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 2021. szeptember 7-én (kedd) 16 órakor szülői értekezletet tartunk. Minden Szülőt, a leendő kiscsoportosok Szüleit is várjuk!Közzétételi lista

közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
 2. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és elefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, elérhetőségei. 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és elefaxszáma, elektronikus levélcíme), és az ügyfélfogadási rend

Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach 9421 Fertőrákos Fő u 156. Tel: 06- 99 355-032 Fax: 06-99 355-032 e-mail cím: ovoda@fertorakos.hu honlap: www.fertorakos.hu

Egyetlen szervezeti egység, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben. Heizer Csabáné óvodavezető 9421 Fertőrákos Fő u. 156 . Tel: 06202170089 e-mail cím: óvoda@fertorakos.hu Ügyfélfogadási rend: Minden hónap első hétfő 8 órától 12-ig. Az ettől eltérő időpont, telefonon történő egyeztetés alapján.

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: 1. Óvodás gyerekek személyes adatai 2. Közalkalmazotti nyilvántartás 3. Törzskönyv A gyerekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található meg, a Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születés helye, ideje; tartózkodási hely (állandó, ideiglenes); állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; taj szám Az illetékesek számára mindkettő megtekinthető a KIR adatbázisban, és a vezetői irodában, a vezető engedélyével, és az adatvédelmi törvény betartásával. 4. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. Dokumentum menüpontban: SZMSZ-ben
 2. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. óvodai nevelés

III. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Különös, és egyedi közzétételi lista: Óvodapedagógusok száma: 7 fő Óvónők iskolai végzettsége: 7 fő főiskolai végzettség, besorolásuk: 1fő gyakornok  4fő Ped II.  2fő Ped I. Végzettségük: 5  óvodapedagógus 2 nemzetiségi óvodapedagógus Logopédus 1 fő, Pedagógiai munkát segítők száma:  3 fő Dajkák iskolai végzettsége: 2 fő általános iskola és dajkaképző, 1fő érettségi és dajkaképző besorolásuk B és C

Pedagógiai asszisztens: 1fő végzettsége érettségi és dajkaképző

Az óvodai nevelési év rendje: Adott év szept. 1.-től a következő év augusztus 31.-ig. Beiratkozás időpontja: április első hete, szabad férőhely esetén folyamatos. Óvodai csoportok száma: 3 Egy adott csoport létszáma: katica csoport 25 fő  lepke csoport 26 fő  méhecske csoport 26 fő Óvodai férőhely: 75 gyerek 6. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. Közoktatási statisztika: www.kir.hu