Aktualitások

2023 április 19 én szerdán (10-11.30 óra között) Nyílt napot tartunk Várunk minden két éves gyermeket az anyukájával együtt az óvodába. Célunk, hogy lehetőséget adjunk az óvodai élettel való ismerkedésre. Szeretettel várunk minden leendő óvodást!AZ ÓVODA NYÁRI LEÁLLÁSÁNAK IDEJE: 2023. július 31-től augusztus 20-ig ELSŐ MUNKANAP: augusztus 21 (hétfő)Óvodai beíratás a 2023 – 2024 tanévre! ÁPRILIS 25 (kedd) 26 (szerda) 8-14 óráig Kötelező az óvodába járás azok számára, akinek gyermeke 2023 augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét. Kérjük a beíratásra hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ és lakcím kártyáját és személy igazolványát ( ha van). A beíratás személyesen történik. Köszönettel: Heizer Csabáné intézményvezető2023 Tél, Tavasz programok

2023. február 6. (hétfő) – Camerata art’issima előadása, ára: 800 Ft
2023. február 10. (péntek) – ebédbefizetési határidő
2023. február 15. (szerda) – farsang az óvodában
2023. február 22. (szerda) – téltemetés, bábégetés
2023. március 10. (péntek) – ebédbefizetési határidő
2023. március 14. (kedd) – március 15-i ünnepély
2023. március 15. (szerda) – ünnep, az óvoda zárva tart
2023. április 7. (péntek) – 2023. április 10. (hétfő) – az óvoda zárva tart, húsvét
2023. április 12. (szerda) – nyuszi jön az óvodába
2023. április 14. (péntek) – ebédbefizetési határidő
2023. április 19. (szerda) – nyitott kapuk napja, 10-12 órái várjuk a leendő óvodásokat
2023. május 5. (péntek) – Anyák napja a katica csoportban 9:30 és a méhecske csoportban 10:00
2023. május 8. (hétfő) – Anyák napja a lepke csoportban 9:30
2023. május 12. (péntek) – ebédbefizetési határidő
2023. május 15. (hétfő) – Julcsi meséi, ára: 1000 Ft
2023. május 24. (szerda) – tavaszi zsongással egybekötött nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró (2023. május 25. csütörtök – esőnap)
2023. május 29. (hétfő) – pünkösd, az óvoda zárva tart
2023. június 2. (péntek) – nevelés nélküli munkanap, az óvoda zárva tart2022 – 2023 tanév

Programjaink:

Logopédiai fejlesztések kedden, fejlesztőpedagógia órák csütörtöki napon történnek, azon gyerekeknek akik erről tájékoztatást kaptak.

A modern tánc is folytatódik keddi napokon várja Klaudia a gyerekeket.

Foci edzés szerda délután az iskolai sportpályán lesz.

Néptáncot alkalmanként szerdán tart az István bácsi.

 Köszöntő

Köszöntjük a Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach honlapján …Közzétételi lista

közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
  2. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és elefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, elérhetőségei. 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és elefaxszáma, elektronikus levélcíme), és az ügyfélfogadási rend

Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach 9421 Fertőrákos Fő u 156. Tel: 06- 99 355-032 Fax: 06-99 355-032 e-mail cím: ovoda@fertorakos.hu honlap: www.fertorakos.hu

Egyetlen szervezeti egység és egy telephely a bölcsőde, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben. Heizer Csabáné óvodavezető 9421 Fertőrákos Fő u. 156 . Tel: 06202170089 e-mail cím: óvoda@fertorakos.hu Ügyfélfogadási rend: Minden hónap első hétfő 8 órától 12-ig. Az ettől eltérő időpont, telefonon történő egyeztetés alapján.

  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: 1. Óvodás gyerekek személyes adatai 2. Közalkalmazotti nyilvántartás 3. Törzskönyv A gyerekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található meg, a Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születés helye, ideje; tartózkodási hely (állandó, ideiglenes); állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; taj szám Az illetékesek számára mindkettő megtekinthető a KIR adatbázisban, és a vezetői irodában, a vezető engedélyével, és az adatvédelmi törvény betartásával. 4. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. Dokumentum menüpontban: SZMSZ-ben
  2. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. óvodai nevelés

III. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Különös, és egyedi közzétételi lista: Óvodapedagógusok száma: 7 fő Óvónők iskolai végzettsége: 7 fő főiskolai végzettség, besorolásuk:  5 fő Ped II., 2 fő Ped I. Végzettségük: 4  óvodapedagógus 3 német nemzetiségi óvodapedagógus. Pedagógiai munkát segítők száma:  4 fő, 1 pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka. Dajkák iskolai végzettsége: 2 fő általános iskola és dajkaképző, 1 fő érettségi és dajkaképző besorolásuk B és C. Pedagógiai asszisztens végzettsége érettségi és dajkaképző. 2 kisgyermeknevelő szakirányú végzettséggel 1fő bölcsődei dajka, dajkai végzettséggel.

Az óvodai nevelési év rendje: Adott év szept. 1.-től a következő év augusztus 31.-ig. Beiratkozás időpontja: április első hete, szabad férőhely esetén folyamatos. Bölcsődei beiratkozás folyamatos. Óvodai csoportok száma: 3 Egy adott csoport létszáma: katica csoport 23 fő  lepke csoport 24 fő  méhecske csoport 25 fő Óvodai férőhely: 75 gyerek 1 bölcsődei csoport 12 fő. 6. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. Közoktatási statisztika: www.kir.hu